De Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg reikt opnieuw een prijs uit ter waarde van 250,- euro aan een verpleegkundige of student verpleegkunde die zich onderscheidt met een scriptie, eind- of projectwerk, … over een onderwerp uit de domeinen van ‘welzijn op het werk’. De inzendingen van de voorbije jaren zijn voor de VVVB het bewijs dat verpleegkundigen van diensten voor preventie en bescherming op het werk én studenten verpleegkunde een interessante bijdrage leveren aan hun huidig of toekomstig vakgebied. De VVVB nodigt je uit om deel te nemen aan de Wetenschappelijke Prijs 2019 om zo collega’s te laten delen in je verworven inzichten en praktijkervaring. Of plaats je schrijvende collega in de spotlights! Ken je een collega die een werkstuk heeft afgeleverd, vertel ons waarom hij/zij deze prijs verdient.