Van bedrijfsverpleegkundige naar welzijn-op-het-werk-verpleegkundige

 

Een aantal belangrijke feiten en evoluties spelen zich af in het landschap van interne en externe preventiediensten. In het eerste deel van deze bijdrage worden ze beknopt toegelicht. In de loop van 2011 en 2012 heeft het VVVB-bestuur de evoluties uitgebreid besproken. Dit heeft geleid tot onze visie die de rol van de welzijn-op-hetwerk-verpleegkundige beklemtoont in het tweede deel. De standpunten houden rekening met de huidige realiteit en trachten mede een oplossing te bieden voor de gestelde uitdagingen.