Belgian Federation of Occupational Health Nurses in samenwerking met de FOD Werk 

De arbeidsverpleegkundigen : Vandaag en Morgen 

WEBINAR 

Programma van donderdag 03/06/2021  

Nationale studiedag met vertaling 

 

Impact van de crisis COVID -19 op de taken van de arbeidsverpleegkundigen 

08u45 Onthaal 

09u00 Welkomstwoord 
Véronique Crutzen, AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal  Overleg 

09u10 Inleiding van de studiedag (NL-FR)
Valérie van Gulck en Mehdi El Fassi, co-voorzitters BEFOHN  

09u20 In de kijker : Het gezondheidstoezicht op het werk tijdens een gezondheidscrisis (KB  05/01/2021)  
Dr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk – FOD Werk

09u40 Pauze 

09u55 Testing: PCR / sneltesten  
Adi Vandenberghe, Arbeidsverpleegkundige IDPBW Inéos 

10u15 Coronatracing 
Mélanie Longrée, Arbeidsverpleegkundige EDPBW Cesi 

10u35 Vaccinatie COVID-19 
Valérie Wright, Arbeidsverpleegkundige Teamcoach EDPBW Cohezio 

10u55 Het woord aan de arbeidsverpleegkundigen :  
Mehdi El Fassi, Co-voorzitter BEFOHN – preventieadviseur 1, verpleegkundig Ziekenhuishygiënist  CNP Saint-Martin 

11u15 Vragen en antwoorden 

11u25 Een beroep in constante evolutie 
Dr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk – FOD Werk

12u00 Lunch 

De meerwaarde van de aanvullende medische handelingen 

13u00 Het tussentijds gezondheidsbezoek : een nieuw element in het kader van het  gezondheidstoezicht op werknemers  
Dr Valentine Delsaux, Arbeidsinspectie, AD Toezicht op het Welzijn op het Werk – FOD Werk

13u20 Spirometrie : Preventie en vroegtijdige diagnose van alle aandoeningen aan de  luchtwegen  
Dhr. Peter Reyskens van firma RDSM van Hasselt 

14u00 Pauze 

14u20 Beroepsblootstelling aan chemische agentia en biomonitoring 
Dr Hilde De Raeve, bij EDPBW IDEWE 
Eddy Coen, Arbeidsverpleegkundige bij EDPBW IDEWE 

15u00 Vragen en antwoorden 

15u10 Conclusies
Véronique Crutzen, AD Humanisering van de Arbeid, FOD Werk 
Valérie van Gulck – Mehdi El Fassi, co-voorzitters BEFOHN  

15u30 Einde 

Inschrijven is verplicht via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en  Sociaal Overleg
– via link
: De arbeidsverpleegkundigen : Vandaag en Morgen | Waso Event (belgie.be)
en overschrijving op rekening van BEFOHN :  

BIC GEBABEBB – BE 30 001741306311 met vermelding van Naam – Voornaam – Bedrijf

De financiële bijdrage is gratis voor Afisteb of VVVB-leden op 01/04/2021.
Het is
60 voor niet-leden.  

Afsluiting van de inschrijvingen : 31 mei 2021