De Vlaamse Vereniging voor Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg – hierna VVVB genoemd is dé vereniging van en voor alle verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de verschillende disciplines voor preventie en bescherming op het werk. Ze is ontstaan uit de werkgroep bedrijfsverpleegkundigen (1979) en werd opgericht op 26 september 1989.

 

De VVVB heeft als doel

 

het bevorderen van bedrijfsverpleegkunde algemeen en het promoten van de bedrijfsverpleegkundige in het bijzonder.
het bevorderen van de erkenning en de integratie van bedrijfsverpleegkunde binnen een multi-professioneel werkveld.
het voortdurend opvoeren van kennis en bekwaamheid van bedrijfsverpleegkundigen en andere disciplines actief binnen de sector van welzijn op het werk
het beïnvloeden en lobbyen naar de overheid en andere belangengroepen om een politiek te ontwikkelen en door te voeren die het welzijn op het werk van werknemers doet toenemen, gebaseerd op een bedrijfsverpleegkundige inbreng.
het tot stand brengen van contacten tussen leden en niet-leden bedrijfsverpleegkundigen en andere actoren tewerkgesteld in de sector van welzijn op het werk
het behartigen van de belangen van de leden, enerzijds naar aanleiding van individuele vragen en collectieve vraagstukken en anderzijds naar de overheid toe zowel op Vlaams, Nationaal, Europees als internationaal vlak.

 

Visie VVVB

 

De VVVB wil optreden en erkend zijn als het aanspreekpunt voor alle vragen die bedrijfsverpleegkundigen aanbelangen. We kunnen deze ambitie onder andere waar maken als we ons gesteund voelen door een representatieve en uitgebreide groep leden. De inbreng van de leden bij de werking en het bestuur van de vereniging is daarom van groot belang. We willen dit vooral bereiken met een dagdagelijkse werking die gebaseerd is op werkgroepen, waarin naast bestuursleden ook leden kunnen en moeten participeren. De VVVB wil dit doen los van politieke en religieuze overtuigingen.

 

Middelen

 

Studiedagen en seminaries: om de kennis van de bedrijfsverpleegkundigen op te voeren en up to date te houden
Bedrijfsbezoeken: om de theorie ook eens aan de praktijk te toetsen, 
Preview: in deze tijden van elektronische communicatiemiddelen, houden we eraan onze leden te informeren onder de vorm van een tijdschrift dat stáát binnen de sector van welzijn op het werk.
Website: als interactief contactpunt voor het bestuur en de leden, zowel onderling als met elkaar.
Elektronische nieuwsbrief: gekoppeld aan de website willen we natuurlijk tussen de uitgaven van Preview onze leden, maar ook alle geïnteresseerden up to date houden.  Inschrijven kan eenvoudig via de website.
Profiel van de bedrijfsverpleegkundige: up to date houden en de nodige communicatie hierover voeren
Samenwerkingverbanden met opleidingsinstituten: door contacten met hogescholen, universiteiten en andere opleidingsinstituten zoeken naar specifieke bijscholingen en samenwerkingsverbanden (KHK; KDG, Artesis, KUL, Cresept,…)
Wetenschappelijke prijs: bedrijfsverpleegkundigen stimuleren en honoreren voor studiewerk dat ze verricht hebben in functie van hun opleiding of bijscholing.
Promoten van studies en de verspreiding ervan: Dit doen we door middel van de organisatie van een wetenschappelijke prijs.  Bekroonde studie- of eindwerken worden in korte vorm gepubliceerd in het tijdschrift
Ontwikkelen en verspreiden van “codes van goede praktijk”
Samenwerkingsverbanden met relevante nationale en internationale groeperingen: Afisteb, VWVA, Coprev, Logo’s, BBvAG, VVIB, Bes, BSOH, Prevent, Sentral, BeSWIC, NVKVV, Fohneu, ICOH,…

 

Hoe werken wij

 

In de schoot van de VVVB zijn enkele interne werkgroepen actief:

 

Events
regelmatige bijscholingen (dag, halve dag, avond, tweedaagse, …)
andere evenementen: bv. bedrijfsbezoek
onderlinge contacten en uitwisseling tussen bedrijfsverpleegkundigen bevorderen
organisatie van vormingen/bijscholingen in samenwerking met hogescholen, universiteiten,opleidingsinstituten, …

 

Promotie
contacten met leden, bedrijven,interne en externe diensten voor preventie en bescherming, scholen, verwante organisaties, …
Wetenschappelijke activiteiten

 

VVVB wetenschappelijke prijs
databank bedrijfsgezondheidszorg
goede praktijken en studies
interpretatie wetgeving

 

Media
redactionele activiteiten

 

Administratie en financiën
ledenadministratie
boekhouding

 

Profiel

 

Beleid, missie en visie