De Vlaamse Vereniging voor Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg – hierna VVVB genoemd is dé vereniging van en voor alle verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de verschillende disciplines voor preventie en bescherming op het werk. Ze is ontstaan uit de werkgroep bedrijfsverpleegkundigen (1979) en werd opgericht op 26 september 1989.

De VVVB heeft als doel

  • het bevorderen van bedrijfsverpleegkunde algemeen en het promoten van de bedrijfsverpleegkundige in het bijzonder.
  • het bevorderen van de erkenning en de integratie van bedrijfsverpleegkunde binnen een multi-professioneel werkveld.
  • het voortdurend opvoeren van kennis en bekwaamheid van bedrijfsverpleegkundigen en andere disciplines actief binnen de sector van welzijn op het werk.
  • het beïnvloeden en lobbyen naar de overheid en andere belangengroepen om een politiek te ontwikkelen en door te voeren die het welzijn op het werk van werknemers doet toenemen, gebaseerd op een bedrijfsverpleegkundige inbreng.
  • het tot stand brengen van contacten tussen leden en niet-leden bedrijfsverpleegkundigen en andere actoren tewerkgesteld in de sector van welzijn op het werk.
  • het behartigen van de belangen van de leden, enerzijds naar aanleiding van individuele vragen en collectieve vraagstukken en anderzijds naar de overheid toe zowel op Vlaams, Nationaal, Europees als internationaal vlak.

Visie VVVB

De VVVB wil optreden en erkend zijn als het aanspreekpunt voor alle vragen die bedrijfsverpleegkundigen aanbelangen. We kunnen deze ambitie onder andere waar maken als we ons gesteund voelen door een representatieve en uitgebreide groep leden. De inbreng van de leden bij de werking en het bestuur van de vereniging is daarom van groot belang. We willen dit vooral bereiken met een dagdagelijkse werking die gebaseerd is op werkgroepen, waarin naast bestuursleden ook leden kunnen en moeten participeren. De VVVB wil dit doen los van politieke en religieuze overtuigingen.

Middelen

Studiedagen en seminaries: om de kennis van de bedrijfsverpleegkundigen op te voeren en up to date te houden
Bedrijfsbezoeken: om de theorie ook eens aan de praktijk te toetsen, 
e- Preview: in deze tijden van elektronische communicatiemiddelen, houden we eraan onze leden te informeren onder de vorm van een tijdschrift dat stáát binnen de sector van welzijn op het werk.
Website: als interactief contactpunt voor het bestuur en de leden, zowel onderling als met elkaar.
Profiel van de bedrijfsverpleegkundige: up to date houden en de nodige communicatie hierover voeren
Samenwerkingverbanden met opleidingsinstituten: door contacten met hogescholen, universiteiten en andere opleidingsinstituten zoeken naar specifieke bijscholingen en samenwerkingsverbanden (KHK; KDG, Artesis, KUL, Cresept,…)
Promoten van studies en de verspreiding ervanin samenwerking met de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde of VWVA.  Bekroonde studie- of eindwerken worden in korte vorm gepubliceerd in onze nieuwsbrief.
Ontwikkelen en verspreiden van “codes van goede praktijk”.
Samenwerkingsverbanden met relevante nationale en internationale groeperingen: Afisteb, VWVA, Coprev, Logo’s, BBvAG, VVIB, Bes, BSOH, Prevent, Sentral, BeSWIC, NVKVV, Fohneu, ICOH,…

Hoe werken wij

Als onafhankelijke vakvereniging zijn wij uitsluitend afhankelijk van vrijwilligerswerk.
Onze leden kunnen zich altijd aanbieden om mee te werken aan de organisatie.
Dit kan op het niveau van het bestuur, of als vrije medewerker tijdens onze activiteiten.
(meer info of aanmelden als vrijwilliger kan op secretariaat@vvvb.be)