Voor een behoud van de tewerkstelling en een geslaagde terugkeer naar het werk: rol van de verpleegkundige in de arbeidsgeneeskunde? Befohn 12/10/2017

Een lange afwezigheid uit een professioneel milieu is nadelig voor zowel het mentale, fysieke als het sociaal welbevinden van de mens. De uitdaging bestaat erin om afwezigheid te voorkomen en alle noodzakelijke middelen te mobiliseren die kunnen bijdragen tot het ondersteunen en het re-integreren in het arbeidsproces.
Hoe kunnen wow-verpleegkundigen hiertoe bijdragen? 

De inschrijvingen zijn afgesloten

 

 

Programma van 12/10/2017

Nationale studiedag met simultane vertaling

08H30 Onthaal, inschrijvingen, koffie

09H00 Welkomstwoord

Véronique Crutzen, DG Humanisering van arbeid, FOD WASO

09H10 Inleiding van de dag (NL–FR)

Dirk Vermeulen & Monique Simon, Co-Voorzitter BeFOHN

09H20 Focus op de concepten (NL)

Lode Godderis, Directeur onderzoek bij IDEWE

09H40 Re-integratie: wetgeving en hulpmiddelen (FR)

Annette BODY, Jurist, DG Humanisering van arbeid, FOD WASO

10H10 Vragen – Antwoorden

10H20 Pauze

10H40 Opleiding in Disability Management (NL)

Dr Saskia Decuman, Expert departement onderzoek en ontwikkeling, dienst voor uitkeringen, RIZIV

11H00 Een politiek van re-integratie en arbeidsbehoud ontwikkelen (FR)

Mélanie Straetmans, psycholoog, Humanisering van arbeid, FOD WASO

11H30 Gezond werk, voor alle leeftijden (NL)

Frank Dehasque, FOD WASO

11H50 Voorbeeld uit de praktijk: Back to Work (FR)

Brigitte Bernaer, Verpleegkundige arbeidsgeneeskunde - DIPB AG Assurance

12H20 Vragen – Antwoorden

12H30 Lunch

14H00 Voorbeeld uit de praktijk:Return Calls (NL)

Claire André, Verpleegkundige arbeidsgeneeskunde - DEPB Mensura

14H30 Wie doet wat voor het behoud en terugkeer naar het werk: Visies en uitdagingen ?

Moderator Dr Valentine Delsaux; Jean-Philippe VAISER, adviserend geneesheer, MLOZ; Dr Elisabeth Pête, arbeidsgeneesheer, Attentia; Valérie Van Gulck, IDEWE en Brigitte Bernaer, AG Assurance, Verpleegkundigen arbeidsgeneeskunde; Noëmi PANIZIERI, Manager van de Psychosociale afdeling, SPMT-ARISTA; Human Resources

15H30 Discussie en vragen-antwoorden

16H00 Conclusies

16H15 Slot

17H15 Algemene vergadering op uitnodiging

 

Kostprijs 

 Leden op 28/02/2017 : 20€

 Leden op s 30/06/2017 : 40€

 Niet-Leden : 100€

Afsluiten van de inschrijvingen: 30 september

 

Plaats van de studiedag

FOD WASO

ZAAL Storck

Ernest Blerotstraat, 1

1070 Anderlecht

(Tegenover het zuidstation)