VVVB

Over VVVB

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far VVVB has created 30 blog entries.

Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur VVVB

Op 30 juli 2019 is de Raad van Bestuur samengekomen. Naar aanleiding van het overlijden van onze voorzitter Dirk Vermeulen, werd iets vroeger dan gepland de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

Vanaf heden zal Mieke Raeijmaekers de functie van voorzitter op zich nemen, bijgestaan door twee ondervoorzitters: Anne-Mie Blancke en Valérie Van Gulck. Guy Lefèvre zal naast de website Samira Ouhida en Molouda El Marnissi bijstaan voor het secretariaat en penningmeesterschap.
Peter Verslegers neemt de coördinatie Wetenschappelijke Prijs en Redactie elektronische nieuwsbrief voor zijn rekening.

Samen zetten we onze schouders verder onder onze vereniging.

Door |2019-07-31T19:06:12+01:0031 juli 2019|

Dirk Vermeulen, °19/03/1958 – 15/07/2019

Met grote verslagenheid meldt de VVVB het plotse overlijden van haar voorzitter, Dirk Vermeulen. Geboren te Wilrijk op 19 maart 1958 en plots van ons heengegaan te Malle op 15 juli 2019.

Ons diepste medeleven aan zijn familie, vrienden, collega’s en kennissen.
Als vereniging zullen we het werk verder zetten, met Dirk steeds in onze gedachten.

Rust zacht Dirk!

Dirk Vermeulen

https://www.demeyeruitvaart.be/wp-content/uploads/2019/07/RK-Vermeulen.pdf

https://www.demeyeruitvaart.be/dirk-vermeulen/

Dirk, jij was voor onze vereniging voor bedrijfsverpleegkundigen, VVVB, een rots in de branding.

Jarenlang was je voorzitter, onvermoeibaar, enthousiast. Niettegenstaande dat je zelf werkzaam was als preventieadviseur, vooral in de domeinen veiligheid, arbeidshygiëne  en ergonomie, probeerde je de verpleegkundige in de bedrijfsgezondheidszorg op de kaart te zetten.

Je werkte mee aan de opstelling van het  profiel -bedrijfsverpleegkunde en zocht mee naar de gepaste opleiding. Geen werkgroep, geen afstand, geen congres was je te veel. Daardoor creëerde je een enorm netwerk van medewerkers binnen het domein Welzijn.

Je stond mee aan de wieg van de Belgische en ook van de Europese vereniging voor bedrijfsverpleegkundigen respectievelijk Befohn & Fohneu . Op menig Europees congres vertegenwoordigde je de VVVB.

Zelfs in je vrije tijd was je bezig met onze vereniging. Hoeveel voordrachten, studiedagen heb je ingeleid in jouw ongedwongen, rustige stijl?….We zijn de tel kwijt geraakt.

We herinneren jou als een fijne collega, gedreven  en behulpzaam, met een groot hart voor je gezin, trots op je kinderen en kleinkinderen.

Hartelijk dank voor al die fijne jaren, voor het gastvrij onthaal op Cepa, voor je steun, je raad, je luisterend oor.  Vol goede moed zetten we jouw werk samen verder …met al de fijne herinneringen. We missen je nu al!

Dirk, nog een laatste groet van al jouw collega’s, waar ook ter wereld!

Door |2019-07-31T10:27:55+01:0018 juli 2019|

SEED-Connect is een project van de Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk

Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
De bedoeling is de informatie beschikbaar in de databases van deze diensten op een gestructureerde (en uiteraard beveiligde) manier te ontsluiten.
Zo is één van de doelstellingen het voor iedereen mogelijk te maken op te zoeken welke preventieadviseur-arbeidsarts en/of welke preventieadviseur psychosociale aspecten hij/zij kan contacteren bij problemen gerelateerd aan het werk.

https://www.seed-connect.be

 

Door |2019-03-11T10:09:18+01:0011 maart 2019|

Verpleegkundige (m/v/x) regio Antwerpen/Kempen/Brussel – FOD Beleid en Ondersteuning

Statutair – Solliciteren t.e.m. 15-03-2019

Meer info : Klik hier

Als verpleegkundige sta je samen met de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer in voor het gezondheidstoezicht van de werknemers van de aangesloten Federale Overheidsdiensten bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Welzijn op het werk (GDPBW.)

Ook sta je in voor de organisatie van het gezondheidstoezicht bij de toegewezen bedrijven, op vraag van de bedrijfsarts en conform de wetgeving Welzijn op het werk en het KB gezondheidstoezicht op de werknemer. Dit omvat o.a. de volgende taken:
Contacten leggen met de werkgever en preventieadviseur van het bedrijf op vraag van de arbeidsgeneesheer.
Klachten van werknemers onderzoeken en doorverwijzen naar de meest aangewezen expert.
Organisatie van de consultatie, biologische monitoring, vaccinatie en tuberculosescreening.
Je werkt mee aan de risicoanalyse zoals voorzien in de Wet Welzijn op het Werk. Dit omvat o.a. de volgende taken:

Klachten van werknemers onderzoeken en doorverwijzen naar de meest aangewezen expert.
Werkplaatsbezoek op vraag van de arbeidsgeneesheer.
Gezondheidsvoorlichting geven aan werknemers.
Overleggen met de preventieadviseur en arbeidsgeneesheer.
Je assisteert bij de medische onderzoeken van de bedrijfsartsen om hen hun opdracht in optimale omstandigheden te laten uitvoeren. Dit omvat o.a. de volgende taken:

Consultatieruimte klaarmaken en in orde houden.
Biometrie uitvoeren en inschrijven in het dossier.
Bijkomende technische onderzoeken uitvoeren zoals voorzien in het dossier: visiotest, audiometrie, longfunctiemeting, biologische monitoring (bloedafname, urinetest,…), tuberculinehuidtest.
Op termijn begeleid je nieuwe collega’s die ofwel onvoldoende ervaring hebben of onvoldoende kennis hebben van het preventiebeleid en of het gezondheidstoezicht, zodat de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijft.

Je voert de administratieve taken uit in de dienst volgens de geldende voorschriften inzake gezondheidstoezicht op de werknemers om de medische dossiers van de patiënten te vervolledigen. Dit omvat o.a. de volgende taken:

Medisch dossier voorbereiden en voorzien van de juiste formulieren.
Resultaten van bijkomende onderzoeken klasseren.
Het dossier opvolgen en doorgeven aan de administratie.
Beheer van de stock van het medische materiaal en de vaccins.
opmaken van de werkpostanalyses en bezorgen aan de preventieadviseur en/of bedrijfsarts.
Meer info over de jobinhoud?

Annemie Aerts – Coördinator Nederlandstalige Bedrijfsverpleegkundigen
Tel.: 0479/56.05.75
E-mail: Annemie.Aerts@empreva.belgie.be

of

Justina Canhoto – Attaché management – departement gezondheidstoezicht
Tel.: 02/524.77.33
E-mail: justina.canhoto@empreva.belgie.be

Door |2019-02-27T22:35:23+01:0027 februari 2019|

PVI Antwerpen – Nieuwe tweemaandelijke elektronische nieuwsbrief

Nieuws van PVI Antwerpen ( Provinciaal VeiligheidsInstituut)
Sinds begin dit jaar brengen we tweemaandelijks een nieuwsbrief voor de preventieprofessional uit.
Deze  wordt maandelijks afgewisseld met een nieuwsbrief die eerder algemenere PVI-info bevat.
Ontvang de laatste nieuwtjes voor de preventieprofessional en schrijf je in op onze tweemaandelijkse nieuwsbrieven:
Meer info : Klik hier

Door |2019-02-21T10:56:13+01:0021 februari 2019|

Wetgeving fysische controle: wat wijzigt er?

Het KB van 6 december 2018 voert een grondige wijziging door van de dienst voor fysische controle (DFC) voor bedrijven die met ioniserende stralingen werken of die radioactieve materialen vervoeren. Ook de jobinhoud als preventieadviseur wordt hierdoor beïnvloed.

Bron: Prebes – [ Lees meer ]

Door |2019-02-06T23:21:05+01:006 februari 2019|

Tournée Minerale komt terug!

‘Tournée Minérale’ komt terug! Alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door, voor het eerst of opnieuw, mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel. Ga dus de uitdaging aan! Lees meer

Door |2019-02-05T23:13:04+01:0028 januari 2019|

Veilig vuurwerk bestaat niet

Het aantal slachtoffers, dat in brandwondencentra en andere ziekenhuizen, werd opgenomen is op een jaar tijd bijna verdubbeld: van 48 naar 87 (bron Stichting Brandwonden 2018). Lees meer

Door |2019-02-05T23:15:41+01:0028 januari 2019|

Pilootproject burn-out

In januari 2019 start Fedris met een pilootproject voor een begeleidingstraject voor werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out (stadium 1 of 2). Lees meer

Door |2019-02-05T23:17:05+01:0028 januari 2019|

Wat is mijn gezondheid ?

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal, ook wel “Personal Health Viewer” genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Lees meer

Door |2019-02-05T23:17:49+01:0028 januari 2019|

Hoe werkzaam is griepvaccinatie?

Griepvirussen zijn grillige virussen die ieder jaar een beetje veranderen, waardoor de griepprik elk winterseizoen moet aangepast worden. Onderzoekers proberen na te gaan hoe goed de griepprik werkelijk werkt. Lees meer

Door |2019-02-05T23:18:18+01:0028 januari 2019|

Brandgevaar van de lithium-ion batterij

Wat hebben e-sigaret, elektrische fiets, de elektrische auto, de hoverboard, smartphone, koptelefoons, laptops en elektrische tandenborstels met elkaar gemeen? De lithium-ion batterij. In dit type batterij zit veel meer energie dan in een standaard batterij maar naast voordelen heeft deze ook nadelen: ze kan spontaan ontbranden of zelfs ontploffen. Lees meer

Door |2019-02-05T23:18:54+01:0028 januari 2019|

Voedingstips voor de winter

Geven de koude dagen je het gevoel dat je minder energie hebt? Ben je wat somber en gevoeliger voor kleine verkoudheden? Dat is eigen aan de dalende temperaturen en het gebrek aan zon. Tijdens koudere periodes komen tekorten aan vitamines en mineralen vaak voor en verhinderen ze de goede werking van het lichaam en van het immuunsysteem. Gelukkig kan een gezonde en gevarieerde voeding je helpen een optimale hoeveelheid van die micronutriënten op te nemen en je beter in vorm te voelen ! Lees meer

Door |2019-02-05T23:21:46+01:0028 januari 2019|

Wordt wisselwerken het nieuwe werken?

Een hele dag aan je bureau? Dat lijkt soms wel een zitmarathon. Wisselwerken is een nieuwe term die deze zitcultuur op het werk wil doorbreken. Hoe? Door elk half uur een keertje recht te staan. Bestel de gratis materialen, download de powerpoint om je collega’s te overtuigen en pas de tips toe. Lees meer

 

Door |2019-02-05T23:22:27+01:0028 januari 2019|

Geen alcohol tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode

Het FOD Volksgezondheid lanceert een campagne met als titel: “Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is het gebruik van alcohol schadelijk voor de gezondheid van uw baby ”.  Doel: een duidelijke boodschap brengen en zorgverleners helpen om alcoholgebruik met alle (toekomstige) ouders te bespreken. Lees meer

Door |2019-02-05T23:23:31+01:0028 januari 2019|

Praktijkrichtlijn verplaatsen van personen

De werkgroep zorg heeft een praktijkrichtlijn rond “verplaatsen van personen” opgesteld. Het resultaat is een brede consensus over mobiliteitsklassen, hulpmiddelen in functie van de resterende mogelijkheden van de zorgvrager (glijzeil, tillift, hoog-laag voorziening) en de Vlaamse Tilthermometer. Lees meer

Door |2019-02-05T23:27:46+01:0028 januari 2019|

Vlaamse werknemers willen meer bewegen

77% van de werkende Vlaming wil meer sporten en bewegen. Dat blijkt uit het Vlaams rapport ‘Sport op het werk’ van Sport Vlaanderen. Werknemers willen gezonder en fitter zijn en minder stress en spanning op het werk ervaren. Gebrek aan tijd en motivatie zijn evenwel een behoorlijke kink in de kabel. Lees meer

 

Door |2019-02-05T23:28:43+01:0028 januari 2019|

Constructiv en Fedris lanceren campagne “Wees alert voor asbest”

Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne “Wees alert voor asbest” willen Fedris en Constructiv je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Tegelijk wil men met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.  Lees meer

Door |2019-02-05T23:33:53+01:0028 januari 2019|

Brochure psychosociaal welzijn op het werk

Deze brochure is een handleiding voor werknemers die geconfronteerd worden met psychische en/of lichamelijke klachten door hun werksituatie. Welke klachten hangen samen met welke mogelijke oorzaken? Welke stappen kunt u zetten om die klachten te verhelpen? De verschillende mogelijke procedures worden toegelicht. Lees meer

Door |2019-02-05T23:35:20+01:0028 januari 2019|