We hebben nu een kalmere periode van de epidemie bereikt. De coronabarometer, de
relevante criteria en de aankomende lente duiden op een betere epidemiologische situatie.
Anderzijds blijft alertheid in een zorgcontext aanbevolen. De omikronvariant is heel
besmettelijk en hoewel alle nodige voorzorgen worden genomen om op een veilige manier
zorg te verlenen, is er risicocontact tussen zorgverlener en patiënt. Gescheiden circulatie
vermijdt bijvoorbeeld niet dat het virus zich verspreidt via patiënten, bezoekers of
zorgverleners die recent besmet werden en dit nog niet weten.
De gezondheidszorgberoepsbeoefenaars, die al van bij het begin van de epidemie instaan
voor de continuïteit van de zorg, blijven overtuigd van het nut van het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Via deze omzendbrief wil het Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en
Beroepsuitoefening alle zorgverleners aanmoedigen om de voorzichtigheid nog een
tijd prioritair te stellen en de geldende aanbevelingen op te volgen.

Omzend_maskers_NL