Op 30 juli 2019 is de Raad van Bestuur samengekomen. Naar aanleiding van het overlijden van onze voorzitter Dirk Vermeulen, werd iets vroeger dan gepland de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

Vanaf heden zal Mieke Raeijmaekers de functie van voorzitter op zich nemen, bijgestaan door twee ondervoorzitters: Anne-Mie Blancke en Valérie Van Gulck. Guy Lefèvre zal naast de website Samira Ouhida en Molouda El Marnissi bijstaan voor het secretariaat en penningmeesterschap.
Peter Verslegers neemt de coördinatie Wetenschappelijke Prijs en Redactie elektronische nieuwsbrief voor zijn rekening.

Samen zetten we onze schouders verder onder onze vereniging.