Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
De bedoeling is de informatie beschikbaar in de databases van deze diensten op een gestructureerde (en uiteraard beveiligde) manier te ontsluiten.
Zo is één van de doelstellingen het voor iedereen mogelijk te maken op te zoeken welke preventieadviseur-arbeidsarts en/of welke preventieadviseur psychosociale aspecten hij/zij kan contacteren bij problemen gerelateerd aan het werk.

https://www.seed-connect.be