Statutair – Solliciteren t.e.m. 15-03-2019

Meer info : Klik hier

Als verpleegkundige sta je samen met de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer in voor het gezondheidstoezicht van de werknemers van de aangesloten Federale Overheidsdiensten bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Welzijn op het werk (GDPBW.)

Ook sta je in voor de organisatie van het gezondheidstoezicht bij de toegewezen bedrijven, op vraag van de bedrijfsarts en conform de wetgeving Welzijn op het werk en het KB gezondheidstoezicht op de werknemer. Dit omvat o.a. de volgende taken:
Contacten leggen met de werkgever en preventieadviseur van het bedrijf op vraag van de arbeidsgeneesheer.
Klachten van werknemers onderzoeken en doorverwijzen naar de meest aangewezen expert.
Organisatie van de consultatie, biologische monitoring, vaccinatie en tuberculosescreening.
Je werkt mee aan de risicoanalyse zoals voorzien in de Wet Welzijn op het Werk. Dit omvat o.a. de volgende taken:

Klachten van werknemers onderzoeken en doorverwijzen naar de meest aangewezen expert.
Werkplaatsbezoek op vraag van de arbeidsgeneesheer.
Gezondheidsvoorlichting geven aan werknemers.
Overleggen met de preventieadviseur en arbeidsgeneesheer.
Je assisteert bij de medische onderzoeken van de bedrijfsartsen om hen hun opdracht in optimale omstandigheden te laten uitvoeren. Dit omvat o.a. de volgende taken:

Consultatieruimte klaarmaken en in orde houden.
Biometrie uitvoeren en inschrijven in het dossier.
Bijkomende technische onderzoeken uitvoeren zoals voorzien in het dossier: visiotest, audiometrie, longfunctiemeting, biologische monitoring (bloedafname, urinetest,…), tuberculinehuidtest.
Op termijn begeleid je nieuwe collega’s die ofwel onvoldoende ervaring hebben of onvoldoende kennis hebben van het preventiebeleid en of het gezondheidstoezicht, zodat de kwaliteit van de dienstverlening optimaal blijft.

Je voert de administratieve taken uit in de dienst volgens de geldende voorschriften inzake gezondheidstoezicht op de werknemers om de medische dossiers van de patiënten te vervolledigen. Dit omvat o.a. de volgende taken:

Medisch dossier voorbereiden en voorzien van de juiste formulieren.
Resultaten van bijkomende onderzoeken klasseren.
Het dossier opvolgen en doorgeven aan de administratie.
Beheer van de stock van het medische materiaal en de vaccins.
opmaken van de werkpostanalyses en bezorgen aan de preventieadviseur en/of bedrijfsarts.
Meer info over de jobinhoud?

Annemie Aerts – Coördinator Nederlandstalige Bedrijfsverpleegkundigen
Tel.: 0479/56.05.75
E-mail: Annemie.Aerts@empreva.belgie.be

of

Justina Canhoto – Attaché management – departement gezondheidstoezicht
Tel.: 02/524.77.33
E-mail: justina.canhoto@empreva.belgie.be