De werkgroep zorg heeft een praktijkrichtlijn rond “verplaatsen van personen” opgesteld. Het resultaat is een brede consensus over mobiliteitsklassen, hulpmiddelen in functie van de resterende mogelijkheden van de zorgvrager (glijzeil, tillift, hoog-laag voorziening) en de Vlaamse Tilthermometer. Lees meer