Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne “Wees alert voor asbest” willen Fedris en Constructiv je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt. Tegelijk wil men met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.  Lees meer