Deze brochure is een handleiding voor werknemers die geconfronteerd worden met psychische en/of lichamelijke klachten door hun werksituatie. Welke klachten hangen samen met welke mogelijke oorzaken? Welke stappen kunt u zetten om die klachten te verhelpen? De verschillende mogelijke procedures worden toegelicht. Lees meer