Over VVVB en hoe wij werken

De Vlaamse Vereniging voor Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg – hierna VVVB genoemd is dé vereniging van en voor alle verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de verschillende disciplines voor preventie en bescherming op het werk. Ze is ontstaan uit de werkgroep bedrijfsverpleegkundigen (1979) en werd opgericht op 26 september 1989.

De VVVB heeft als doel

het bevorderen van bedrijfsverpleegkunde algemeen en het promoten van de bedrijfsverpleegkundige in het bijzonder.
het bevorderen van de erkenning en de integratie van bedrijfsverpleegkunde binnen een multi-professioneel werkveld.
het voortdurend opvoeren van kennis en bekwaamheid van bedrijfsverpleegkundigen en andere disciplines actief binnen de sector van welzijn op het werk
het beïnvloeden en lobbyen naar de overheid en andere belangengroepen om een politiek te ontwikkelen en door te voeren die het welzijn op het werk van werknemers doet toenemen, gebaseerd op een bedrijfsverpleegkundige inbreng.
het tot stand brengen van contacten tussen leden en niet-leden bedrijfsverpleegkundigen en andere actoren tewerkgesteld in de sector van welzijn op het werk
het behartigen van de belangen van de leden, enerzijds naar aanleiding van individuele vragen en collectieve vraagstukken en anderzijds naar de overheid toe zowel op Vlaams, Nationaal, Europees als internationaal vlak.