Bron: 17/03/2020 : Klik hier

Als bedrijfsgeneeskundige dienst zal u veel vragen krijgen van cliënten over het nieuwe coronavirus en
de ziekte COVID-19 en de preventieve acties die noodzakelijk zijn.
Wij willen u met aandrang vragen uw medewerkers er op te wijzen steeds de meest recente adviezen
en richtlijnen te raadplegen die zeer snel wijzigen in functie van de epidemiologie en noden op het
terrein. Deze nood aan het kort op de bal spelen heeft wel als neveneffect dat de verwarring toe kan
nemen over wat te doen en wat niet te doen in een bepaalde situatie. Het is daarom belangrijk dat we
als zorgprofessionals zo uniform als mogelijk antwoorden op vragen en dat de adviezen die de
preventie-adviseurs van uw dienst geven, stroken met de richtlijnen van Sciensano en Zorg en
Gezondheid, om verwarring op het terrein te vermijden.
We herinneren aan de procedures voor zorgverleners op de website van Sciensano. Ze worden
regelmatig gewijzigd en uitgebreid.
Daarnaast stelt Zorg en Gezondheid op haar website richtlijnen ter beschikking voor specifieke groepen
van zorgprofessionals, die veelal een praktische vertaling zijn van de meer algemene procedures van
Sciensano. Deze richtlijnen worden telkens geüpdatet wanneer de procedures op Sciensano zijn
gewijzigd.
Er zijn o.a. :
Richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen en (eerstelijns)zorgverleners
Richtlijnen voor zorgvoorzieningen en thuiszorg
Richtlijnen voor andere welzijnssectoren

Met vriendelijke groeten,

Iris De Schutter
Afdelingshoofd Preventie. – Zorg en Gezondheid

Welzijn op mensenmaat

Onze maatschappelijke relaties in constante evolutie. Zekerheden op de werkvloer? Waar?
Als Arbeidsverpleegkundigen, in alle diensten worden we ook geconfronteerd met deze wijzigingen op de werkvloer. HET Belang van een goede werking door duidelijke aanpak & communicatie in alle sectoren, voor alle professionelen, elk met eigen talenten en hun obstakels.
We doen beroep op deskundigen ter ondersteuning van onze preventieve, verpleegkundige taken …als extra hulp voor zowel werknemer als werkgever… waar we dagdagelijks mee mogen samenwerken.

DEELNAMEPRIJS EN BETALING

  • Leden VVVB (lidgeld betaald voor 2020): 75,- EUR
  • Niet-leden VVVB: 195,- EUR (inclusief lidmaatschap 2020)
  • Studenten verpleegkunde: 45,- EUR

Beste collega’s,

Zoals jullie weten is de wereld in de ban van het Coronavirus.
De RvB van VVVB besliste gisteren om onze voordracht van 26 maart te verplaatsen naar donderdag 10/12/20 (zelfde locatie)
ter preventie van een verdere verspreiding van het COVID-19 virus.
Hiermee volgen we de adviezen van de Vlaamse, Federale en lokale overheden op.

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Vriendelijke groeten

Mieke Raeijmaekers – Voorzitter VVVB

PROGRAMMA
8u30 – 9u00 Onthaal, registratie
9u00 – 9u15 Welkom Mieke Raeijmaekers, Voorzitter VVVB
9u15 – 10u00 Agressiewijs – Gids voor agressie op het werk – Auteurs van het boek: Ellen Delvaux & Ineke Van den Zegel – IDEWE
10u00 – 10u45 Voor mensen die het moe-zijn moe zijn. Omgaan met CVS en fybromyalgie. Praktische tips. Paul Liekens i.s.m. Myr-I-am
10u45 – 11u00 Pauze
11u00 – 11u45 Omgaan met autisme op de werkvloer – Ilse Van den Eede – autismespecialiste – oprichter Wō, omgaan met autisme
11u45 – 12u45 Lunch
12u45 – 13u15 Informatie betreffende FOHNEU – BEFOHN – Valérie van Gulck Ondervoorzitter VVVB – Co-voorzitter Befohn – Bestuur Fohneu – IDEWE
13u15 – 14u00 Nudging, op een positieve manier sensibiliseren. Marianne Van Hees Mensura
14u00 – 14u45 Frustratie/problemen bij diversiteit – Koen Van der Dood – Preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE -Mechelen
14u45 – 15u00 Pauze
15u00 – 15u45 Transgender: ben ik anders? Ervaringen en tips voor de werkvloer. Dr. Winne HAENEN – Arts-gezondheidsinspecteur, Cluster Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
15u45 – 16u15 Vraagstelling/discussie (voorzitter)
16u15: EINDE

INSCHRIJVING/  Uiterlijk 6 maart 2020
Annulatie mogelijk tot 3 dagen vóór de studiedag. Nadien vervalt elke mogelijkheid tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
BIJ VOORKEUR via link website op www.vvvb.be

OPGELET

  • de betaling zonder factuur dient te gebeuren ten laatste op 6 maart 2020
  • de administratiekosten bij aanvraag van een factuur bedragen € 10,- (binnenland) en € 15,- (buitenland)
  • bankrekening: BE56 0012 0824 0888 – GEBABEBB